HAQQIMIZDA

SANDİQ – Bilik Xəzinəsi məktəbə qədər və ibtidai siniflər üçün nəzərdə tutulan electron kitabxanadır. Bu kitablar ibtidai məktəb proqramını dəstəkləyən, məktəbdən kənar bədii və qeyri-bədii, marifləndirici ədəbiyyatdılar. Elektron kitabxana yaş dövrünə aid olan söz ehtiyatı və maraq dairəsini təmin etmek məqsədini daşıyır.

Azərbaycan dilində dərsliyə əlavə olaraq mütaliə mənbələri çox məhduddur və bu mənbələrin istər çap, istərsə də elektron formatında təşkili son dərəcə zəruridir.