Canlı Varlıqlar

Bizim dünyamız maraqlıdırrr

MS-İbt OS-İbt

Biz ətraf aləmi necə öyrənirik

MS-İbt OS-İbt

MS-İbt OS-İbt

MS-İbt OS-İbt

MS-İbt OS-İbt

MS-İbt OS-İbt

Qoxubilmə

MS-İbt OS-İbt

Dadbilmə

MS-İbt OS-İbt

Toxunma

MS-İbt OS-İbt

Bütün insanlar 5 duyğu hissinə malikdirmi?

MS-İbt OS-İbt

duyğu hissi olmayan

MS-İbt OS-İbt

Heyvanların da duyğu hissləri var

MS-İbt OS-İbt

Heyvanların duyğu hissləri necə fərqlənir

MS-İbt OS-İbt

Göz bəbəyi

MS-İbt OS-İbt

Müxtəlif rəng, forma və ölçülü gözlər

MS-İbt OS-İbt